Zasady przebywania w Ośrodku od 5. maja 2020r.

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki, od 5. maja 2020r. wznawiamy zajęcia rekreacyjnej jazdy konnej a od 10. maja 2020r. zajęcia hipoterapii w Ośrodku Rekreacji Konnej  oraz w/g nowych zasad i nowego grafiku jazd i hipoterapii.
Odbywać się one będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Spośród oferty naszego Ośrodka wybraliśmy dla Państwa te, które spełniają wymogi aktualnych obostrzeń:

- jazda indywidualna dla zaawansowanych

- jazda dla początkujących (lonża)

- mini zastępy

- jazda terenowa

- rehabilitacja metodą hipoterapii (hipoterapia)

W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 4 jeźdźców na zewnętrznych padokach oraz 6 jeźdźców w terenie. Wszyscy uczestnicy zajęć zobligowani są do zapoznania się i przestrzegania niżej podanych zaleceń.
W celu umówienia się prosimy o kontakt bez zmian pod nr 724 560 016 (jazda konna) lub 724 560 022 (hipoterapia)

Obiekt w dalszym ciągu pozostaje zamknięty dla osób odwiedzających.
O kolejnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

ZALECENIA W CZASIE POBYTU NA TERENIE OŚRODKA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. Wstęp na teren stajni mają osoby wcześniej umówione w grafiku zajęć rekreacyjnych i hipoterapii.
 2. Osoby niepełnoletnie do 13. roku życia powinny być pod opieką 1 osoby dorosłej.
 3. Wstęp do Ośrodka tylko w maseczce i rękawiczkach. Maseczka na czas treningu/hipoterapii na koniu może być ściągnięta. Pracownicy Ośrodka zwolnieni są z noszenia maseczek, a hipoterapeuta ze względu na bliższy kontakt z pacjentem nosi przyłbicę/maseczkę.
 4. Przed wejściem na Ośrodek dezynfekuj ręce – płyn dostępny w widocznym miejscu.
 5. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie Ośrodka zachowując bezpieczny odstęp lub korzystać z wyznaczonych miejsc siedzących.
 6. Konie przeznaczone do jazd znajdują się w stajniach nr 3 i 6.
 7. Jazdy odbywają się tylko na placu zewnętrznym lub na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. W przypadku niepogody jesteśmy zobligowani do odwołania zajęć.
 8. Brak wstępu do budynku głównego (biurowego), hali, powozowni, paszarni i stajni nr 1, 2, 4 i 5. Dostępna toaleta jest w stajni nr 6.
 9. Zalecamy korzystanie z własnych kasków. W przypadku braku własnego kasku – zapewniamy jednorazowe czepki pod kaski.
 10. Ze względu na brak wolontariuszy prosimy o przybycie do stajni z odpowiednim wyprzedzeniem, aby punktualnie przygotować się do jazdy.
 11. Wejście na teren Ośrodka jest możliwe tylko od strony budynku biurowego.
 12. Płatność za jazdę tylko z odliczoną kwotą lub karnetem. Instruktor/hipoterapeuta nie wydaje reszty.
 13. Przed i po użyciu sprzętu jeździeckiego należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem.
 14. Stosujemy się do poleceń pracowników.

Prosimy pamiętać o zachowaniu procedur zdrowotnych, abyśmy bez przeszkód mogli korzystać z jazdy konnej.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zajęć hipoterapii: 3. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie w okresie epidemicznym koronawirusa w czasie zajęć hipoterapii-1