Kontakt

Rekreacja Konna pod Aniołami

Leśny Park Kultury i Wypoczynku (Myślęcinek)

ul. Konna 10

85-674 Bydgoszcz

 

tel. 724 560 016

Telefon czynny pon-pt w godzinach 10-16

e-mail: biuro@myslecinek-konie.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

DLA UŻYTKOWNIKÓW USŁUG OŚRODKA REKREACJI KONNEJ

Obowiązek stworzenia tego dokumentu wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwany dalej „RODO”).

Wprowadzamy następujący regulamin na mocy którego gromadzimy dane osobowe:

1. Podanie danych osobowych jest wymogiem do realizacji usług Ośrodka, dane te podlegają ochronie zgodnie z przepisami ww .ustawy o ochronie danych osobowych i będą przechowywane w biurze Ośrodka Rekreacji Konnej ul. Konna 10 w Bydgoszczy

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych drogą mailową telefoniczna lub w osobiście w biurze w celu:

- marketingowym obejmujących informacje działalności ośrodka i udzielania odpowiedzi na zapytania o produktach Ośrodka

- podpisania i realizacji umów pensjonatowych na dla koni, umów dzierżawy/współdzierżawy koni, umów kupna sprzedaży koni/sprzętu, umów na wynajem bryczki, umów wolontariuszy, praktyki/staże (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

- windykacyjnych, w prawnie uzasadnionym interesie wykonanie wszelkich czynności zmierzających do odzyskania należności Ośrodka, w szczególności kontakty telefoniczne lub listowne, kierowanie spraw do podmiotów zewnętrznych takich jak kancelarie windykacyjne lub kancelarie prawne, kierowanie sporów do sądów cywilnych lub arbitrażowych

- nagradzania klientów i kooperatorów za aktywność, dane osobowe mogą być również wykorzystywane do przesyłania prezentów dla osób korzystających aktywnie z niektórych produktów Ośrodka

- rekrutacji i realizacji wypoczynku dla dzieci w ramach Ferii w siodle , Wakacji w siodle i warsztatów tematycznych o koniach

- zapisów na jazdy konne, hipoterapię i potwierdzeń obecności na tych zajęciach

- rekrutacji pracowników do pracy

- na potrzeby wystawienia faktur, potwierdzeń zapłaty

3. Kategorie danych osobowych:

- Ośrodek przetwarza tylko te dane ,które udzielił klient i te, które są niezbędne do realizacji usług Ośrodka

- Klient ma prawo wglądu i aktualizacji swoich danych

- Dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Ośrodka

4. Prawo klienta do wglądu do swoich danych:

- Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili    wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);

- Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.