Hipoterapia

Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Działanie hipoterapii

  • korygowanie postawy ciała;
  • regulacja napięcia mięśniowego;
  • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;
  • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
  • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
  • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych

Film – Hipoterapia Pod Aniołami

Termin zajęć ustalamy indywidualnie od poniedziałku do niedzieli.

Koordynator zajęć hipoterapeutycznych – Małgorzata Górniewicz tel. 724 560 022

1 ZAJĘCIE (30min.)   35zł

KARNET – 10 zajęć 320zł planowane zajęcia 1x w tygodniu

PAKIET – 20 zajęć 600zł planowane zajęcia 2x w tygodniu

W ramach karnetu/pakietu dopuszcza się jedną nieobecność, co automatycznie przedłuża ważność karnetu/pakietu o jedno zajęcie.

IMG_0187 IMG_0272 IMG_0403